Stichting

Doelen

De Stichting Nova Rhetorica is een stichting met ANBI-status en heeft geen winstoogmerk. Hier zijn de doelen:

  • Kennis van de historische uitvoeringspraktijk in de klassieke muziek verbreden en verspreiden door middel van concerten, open podia, opnames, lezingen, publicaties en zulks meer.
  • Musicologisch onderzoek doen naar onbekend repertoire binnen het Europees cultureel erfgoed en dat repertoire tot uitvoering brengen, opnemen en aldus behouden.
  • Het culturele klimaat in Nederland bevorderen en stimuleren door het ontplooien van educatieve projecten om jeugd en volwassenen een positieve en creatieve ervaring met de historische uitvoeringspraktijk in klassieke muziek te bieden.
  • Andere activiteiten ontplooien met betrekking tot de historische uitvoeringspraktijk in klassieke muziek die nauw aansluiten op the voornoemde doelen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Nova Rhetorica bestaat uit vier leden:

  • Inés Salinas Blasco, voorzitter
  • Patrícia Vintém, penningmeester
  • Blanca Sánchez Salvador, secretaris

Het Raad van Advies van Stichting Nova Rhetorica bestaat uit drie leden:

  • Dhr. E. (Enrico) Gatti
  • Dhr. J. (Jacques) Ogg
  • Dhr. F. (Fabio) Bonizzoni

 Statuten 

Beleidsplan 2022-2023

 Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022


BTW nummer: 857642650B01

KVK-nummer: 68907249

RSIN: 857642650

IBAN: NL 51 RABO 0322 0168 27 (STICHTING NOVA RHETORICA)

BIC/SWIFT: RABONL2U