Over ons

De Stichting Nova Rhetorica is een stichting met ANBI-status en heeft geen winstoogmerk. Haar belangrijkste doel is het verspreiden en het verbreden van kennis van de historische uitvoeringspraktijk in de klassieke muziek door middel van concerten, open podia, opnames, lezingen en publicaties.

De naam Nova Rhetorica is geïnspireerd op de retoriek, die de oude Grieken en Romeinen ontwikkelden en reeds eeuwenlang grote invloed heeft uitgeoefend op de westerse kunstgeschiedenis. Zoals de componisten van het barokke periode zijn ook de musici die door deze stichting worden ondersteund, sterk beïnvloed door de filosofie van Cicero: Docere, movere et delectare (onderwijzen, in beweging brengen en behagen).

Deze drie hoofdpijlersmaken onderdeel uit van ieder redevoering, of dit nu met woorden of met  muzieknoten wordt gevoerd. De ensembles die door Stichting Nova Rhetorica worden ondersteund, willen deze drie doelen bereiken door muziekschatten uit het verleden op te sporen, te ontcijferen en te begrijpen om ze vervolgens door te geven  aan het  publiek  en daarbij samen te genieten.